top of page

Bringer muligheter i morgen 

Logg Inn

Start din investeringsreise i dag

Vi vil gå sammen med deg for å nå dine mål og mål.

Transformativ Venture Building

I fellesskap søker vi å transformere innovative lokale virksomheter med et proof-of-concept til vellykkede og bærekraftige virksomheter som har et vekstperspektiv i Afrika og utover.

Lære mer

Partnere

Vi samarbeider med våre partnere for å tilby bedre tjenestetilbud og kunnskapskapital i sentrale investeringssektorer. Vi er oppmuntret til å gi tilbake kundene våre tilliten til å se dine bedrifter lykkes

Lære mer
Om oss

Vi er Adaptis  Kapital a  ledende leverandør av investeringsløsninger i Kenya. Siden etableringen har Adaptis Capital oppnådd en enorm vekst for å tilby en veldiversifisert portefølje av finansielle tjenester i flere nøkkelsektorer:

PRODUKSJON

Industrivarebedrifter i fremvoksende markeder står overfor en rekke utfordringer fra innkjøp av input, til kundeanskaffelse og eksport. Teamet vårt bringer nyansert ekspertise fra lokale markeder og en dyp forståelse av global industri for å hjelpe bedrifter med å utnytte muligheter og oppnå skala.

HELSEVESEN

Forbedringer av helseprodukter, tjenester og systemer gir vidtrekkende fordeler for afrikanske samfunn og økonomier. De presenterer også en betydelig kommersiell mulighet drevet av økende forbrukernes etterspørsel etter kvalitetshelsetjenester. Helseteamet vårt samarbeider med industriledere og innovatører for å levere bedre omsorg til flere afrikanere.

INDUSTRIANLEGG

Over hele Afrika endrer teknologi måten folk kobler seg på og markeder fungerer på. Vi hjelper kunder med å identifisere og implementere nye teknologier for å forbedre driften, forfølge vekstmuligheter og nå nye markeder.

REN ENERGI

Vi samarbeider med bedrifter, investorer og offentlig sektor for å øke energitilgangen over hele Afrika, med et spesielt fokus på undertjente forbrukere. Arbeidet vårt spenner fra å støtte nye, innovative energiteknologiselskaper til å utvikle nye blandede finanstilnærminger for å stimulere større virksomheter til å utvide tilgangen til landlige samfunn eller utfordrende grensemarkeder.

Transformerer
& Dyrking av ren energi

Vi investerer kapital for å gi bedrifter billigere, renere og mer pålitelig strøm. Vi tror at distribuert solenergi og lagringsteknologi kan gi en ren vei til vekst for utviklingsland.

bottom of page