top of page
Logg Inn

Eksklusivt i vår nettbutikk

Helsesektoren

Utfordring

Skaper verdi for pasienter både i det endelige målet og et stadig mer kritisk konkurransefortrinn for helsetjenestebetalere og -leverandører over hele verden. Betalerorganisasjoner blir utfordret til å håndtere finansieringshull og forbedre omsorgen for medlemmene innenfor et skiftende regelverk. Helsepersonell må transformere sine forretningsmodeller for å levere kostnadskonkurransedyktige tjenester som forbedrer pasientresultater og leverer bærekraftig vekst for organisasjonen.

Siste tenkning

Flere krefter omformer helsevesenet, inkludert den utbredte bruken av digitale verktøy samt mangefasetterte politiske endringer og lovendringer. Utforsk Adaptis Capitals siste tankeledelse om helsetjenestebetalere, leverandører og tjenester – og finn ut hva disse endringene betyr for virksomheten din.

Samtaler og tilbakemeldinger

Samtaler
per time

104

Tilbakemelding sendt inn

22

Gjennomsnittlig tilbakemelding
per samtale

21

Ta kontakt

Takk for at du sendte inn!

Løsninger

Verdibasert helsevesenets modenhetsvurderingsramme

Å forstå utgangspunktet ditt kan hjelpe deg med å utvikle en mer effektiv plan for å levere verdibasert helsehjelp.

Verdibasert helsehjelp gir pasientresultater av høyere kvalitet til samme eller lavere totalkostnad for en gitt tilstand. Nøkkeltrinn i prosessen inkluderer detaljert analyse av eksisterende resultatdata, identifisering av beste praksis og utstrakt spredning av disse praksisene for å redusere variasjoner i klinisk praksis og forbedre gjennomsnittlig helseutfall.

Adaptis Capital's  Value-Based Health Care Maturity Assessment Framework hjelper til med å måle hvor ulike land er i utviklingen mot å levere større verdi i helsevesenet. Rammeverket trekker på BCGs omfattende erfaring med å utvikle og implementere verdibaserte løsninger for organisasjoner på tvers av helsevesenets verdikjede. Rammeverket kan være et kraftig verktøy for å hjelpe organisasjoner med å innrette ellers konkurrerende interessentinsentiver rundt det felles målet om bedre pasientresultater.

Rammeverket kan også gi:

  • En vurdering av et lands beredskap for verdibasert helsehjelp på tvers av flere dimensjoner, inkludert klinikerengasjement og sofistikert databruk.

  • Et kart over kilder og viktige interessenter.

  • En klar analyse av styrker og svakheter ved et nåværende system og handlinger som trengs for å forbedre.

bottom of page