top of page
Log in

Investeringsgereedheid 

We ontwikkelen materialen voor investeerders, waaronder financiële modellen, bedrijfsplannen voor investeerdersmemoranda en teasers. We adviseren verder over de strategie voor het aantrekken van kapitaal en de transactiestructuur voor verschillende soorten kapitaal, waaronder eigen vermogen, schulden, mezzanine en gemengde financieringen.

Commerciële en operationele due diligence

We voeren marktanalyses uit, evalueren organisatorische processen en managementcapaciteiten, analyseren historische financiële prestaties en ontwikkelen op maat gemaakte projectiemodellen.

Strategie

We ontwikkelen uitgebreide, bruikbare strategieën om de meest prangende vragen van onze klanten over onder meer schaal, impact en nieuwe markten aan te pakken.​

Financiën

We verbeteren de financiële functie om betere datagestuurde beslissingen mogelijk te maken en bouwen de capaciteit van teams op om deze systemen te gebruiken en te versterken.

Marktinzichten

Wij helpen u uw klanten beter te begrijpen en te bereiken door diepgaand marktonderzoek uit te voeren en gerichte verkoop- en marketingbenaderingen voor elk segment te ontwikkelen.

Talent & Organisatie

Wij helpen u bij het opzetten en implementeren van uitgebreide benaderingen voor werving, betrokkenheid, behoud en management als onderdeel van een holistische talentstrategie.

bottom of page